Άλλες ειδικότητες

Διοίκηση επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πολλές δυνατότητες, ένα αποτέλεσμα: Επιτυχία

Τι είναι η Διοίκηση επιχειρήσεων;

Η Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι μια ευρεία επιστήμη που περιλαμβάνει μία σειρά εξειδικευμένων πεδίων όπως η οικονομία, ψυχολογία, κοινωνιολογία, λογιστική, χρηματοοικονομικά, το μάρκετινγκ, το δίκαιο, διαχείριση ανθρώπινων πόρων και οργανωτική συμπεριφορά.

Ο κλάδος αυτός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών γνώσεων και απαιτεί την εφαρμογή πρακτικών, που διασφαλίζουν ότι οι στόχοι κάθε επιχείρησης θα επιτευχθούν.Αυτές περιλαμβάνουν τη διαδικασία έρευνας, συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας πληροφοριών, την κατανόηση των αντιλήψεων και απαιτήσεων της αγοράς, τη δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες, το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών, τη χρήση εργαλείων, όπως η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις κ.ά.

Ενδιαφέρει, ιδιαίτερα, όσους θέλουν να ασχοληθούν με τη Διαφήμιση, τις Δημόσιες Σχέσεις, την Έρευνα Αγοράς, τις Πωλήσεις, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, τη Συμπεριφορά του καταναλωτή και βέβαια το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση στρατηγικών και τακτικών Μάρκετινγκ.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων;

Το πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει:

 • Εισαγωγή των κυριότερων θεωριών, εφαρμογών και πρακτικών συναφών με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Παρουσίαση και αξιολόγηση των σύγχρονων πληροφορικών συστημάτων και των νέων επιχειρηματικών πρακτικών που στηρίζονται στη χρήση υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών.
 • Σύνδεση των θεωρητικών μοντέλων με τις επιχειρηματικές πρακτικές
 • Παρουσίαση των εξελίξεων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αναφορικά με την παγκοσμιοποίηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων κ.λ.π.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης

 • στη Γενική Διοίκηση
 • στη Διαχείριση Γνώσης στις Επιχειρήσεις
 • στις Επικοινωνίες Μάρκετινγκ
 • στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • στα Χρηματοοικονομικά

Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει τη θεωρητική προσέγγιση με την πρακτική εξάσκηση δίνοντας έμφαση στα θέματα και τις τεχνικές που απαιτούνται στις σύγχρονες επιχειρήσεις.Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αναλάβουν ευθύνες σε υψηλές διευθυντικές θέσεις και να τους οδηγήσει σε περαιτέρω εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 • Να κατανοήσουν οι φοτητές τον κόσμο των επιχειρήσεων
 • Να αναπτύξουν ισχυρές επαγγελματικές ικανότητες που απαιτούνται για υπεύθυνες θέσεις στον τομέα της διαχείρισης και δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η λήψη σημαντικών αποφάσεων, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, η πληροφορική και η ομαδική εργασία
 • Να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις στους τομείς της διοίκησης, του μάρκετινγκ και των οικονομικών μέσα από την εφαρμοσμένη διδασκαλία και την επαφή με τη βιομηχανία.
 • Να κατανοήσουν τις διαδικασίες και του γενικό πλαίσιο που απαιτείται για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας ή / και επέκταση των δραστηριοτήτων μιας υφιστάμενης εταιρείας.
 • στα Χρηματοοικονομικά

Αποτελέσματα και οφέλη μετά το τέλος των σπουδών

Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι ικανοί:

 • Αφού γνωρίσουν τις βασικές ιδέες του Μάρκετινγκ, να τις εφαρμόζουν σε διαφορετικούς οργανισμούς.
 • Να εκτιμούν τις εξελίξεις, τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες στον τομέα του Μάρκετινγκ τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά
 • Να χρησιμοποιούν ακαδημαϊκές μεθόδους έρευνας
 • Να κατανοούν τη σημασία της χρήσης σχετικών πληροφοριών στην επίλυση προβλημάτων στον τομέα του Μάρκετινγκ.
 • Να κατανοούν τη σημασία της συγκριτικής ανάλυσης όσον αφορά στις πρακτικές του Μάρκετινγκ
 • Να καλλιεργούν τις ηγετικές τους ικανότητες, να δουλεύουν ομαδικά, να λαμβάνουν αποφάσεις και να εφαρμόζουν ερευνητικά σχέδια.

Ευκαιρίες Καριέρας

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία καθώς είναι περιζήτητοι από τους εργοδότες και μπορούν να απορροφηθούν άμεσα:

 • Στο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 • Σε τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, διοίκησης και άλλων τομέων της διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Τη Διαχείριση/Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων

Ξενοδοχειακές Σπουδές - Επιλογή καριέρας 5 αστέρων

Τι είναι η Βιομηχανία της Φιλοξενίας;

Κάθε φορά που κάποιος ταξιδεύει, θα δειπνήσει έξω, ή θα περάσει το βράδυ μακριά από το σπίτι του, του παρέχεται "φιλοξενία".Η βιομηχανία φιλοξενίας περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς τομείς: της στέγασης, των μεταφορών, τροφίμων και ποτών και αναψυχής και αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη βιομηχανία στον κόσμο σήμερα.

Τι είναι το πρόγραμμα Ξενοδοχειακών Σπουδών;

Ο κύκλος σπουδών πάνω στον τομέα των Ξενοδοχειακών Σπουδών είναι η ακαδημαϊκή μελέτη του βιομηχανίας της φιλοξενίας. Στο πρόγραμμα αυτό, οι φοιτητές εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες, ώστε στο τέλος των σπουδών τους να μπορούν να εργαστούν σε διάφορους τομείς όπως η λειτουργία και η διεύθυνση ενός ξενοδοχείου, η διεύθυνση τροφίμων και ποτών, η διεύθυνση μιας τουριστικής μονάδας.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές τον τουρισμό, τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις του στην οικονομία, γενικότερα, καθώς και τις σύγχρονες κοινωνικές τάσεις στον τομέα της διαχείρισης των ξενοδοχείων
 • Nα αντιληφθούν πλήρως την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση ενός ξενοδοχείου και της τροφοδοσίας.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στη διαχείριση προσωπικού και πόρων σε ένα κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον με έμφαση στην ανθρώπινη συμπεριφορά
 • Να αποκτήσουν τεχνολογικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να ενημερώνονται για τις αλλαγές και τις εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης
 • Να ενισχυθούν οι δεξιοτήτες τους στην ανάλυση, τη διάγνωση και τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων των επιχειρήσεων.
 • Να εφοδιαστούν με την πρακτική εμπειρία που απαιτείται στη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 • Να αποκτήσουν άρτια κατάρτιση που θα ενισχύσει τις οργανωτικές και διοικητικές ικανότητές τους, την κοινωνικότητά τους και την επικοινωνιακή τους ευχέρεια.
 • Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις των λειτουργιών σε τομείς όπως: τα Τουριστικά Χωριά και ο Αγροτουρισμός, ο Θρησκευτικός, Μορφωτικός και Αθλητικός Τουρισμός, τα Οργανωμένα Ταξίδια και Κρουαζιέρες, τα Μουσεία και Αξιοθέατα, οι Εκδρομές, Περιηγήσεις και Μονοπάτια της Φύσης, οι Πολιτιστικές, Αθλητικές και Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις, τα Θεματικά Πάρκα, οι Τελετές και Δεξιώσεις, τα Συνέδρια και Σεμινάρια, οι Εκκλησίες και Μονές, οι Αρχαιολογικοί και Ιστορικοί Χώροι, τα Φεστιβάλ και Πανηγύρια, τα Εστιατόρια, Κλαμπ και Κέντρα Διασκέδασης, τα Αθλητικά Κέντρα και Κέντρα Ευεξίας (SPA).

Αποτελέσματα και οφέλη μετά το τέλος των σπουδών

Οι φοιτητές του προγράμματος Ξενοδοχειακών σπουδών αναμένεται:

 • Να αναπτύξουν κριτική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων στο χώρο της βιομηχανίας.
 • Να χρησιμοποιούν ακαδημαϊκές μεθόδους διδασκαλίας και έρευνας.
 • Να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά προγράμματα και να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά
 • Να αποκτήσουν την ικανότητα εργασίας στο σημερινό πολυπολιτισμικό περιβάλλον
 • Να κατανοούν τη σημασία των νέων τεχνολογιών και τις επιδράσεις τους στο χώρο της βιομηχανίας
 • Να κατανοούν το ρόλο και τη σημασία της πρακτικής άσκησης στο βιομηχανικό χώρο.
 • Να συνειδητοποιούν τις οικολογικές συνέπειες της τουριστικής βιομηχανίας στο περιβάλλον.
 • Να αναγνωρίσουν τις μελλοντικές εξελίξεις και να προσαρμόζονται ανάλογα σ’αυτές
 • Να κατανοούν και να σέβονται την «άλλη» πολιτισμική άποψη, στο πλαίσιο της ετερότητας.
 • Να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν την αξία του πολιτισμού στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Ευκαιρίες Καριέρας

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας διαθέτουν ευρύ φάσμα δεξιοτήτων καθώς και γνώση διοικητικών εφαρμογών σε πραγματικές συνθήκες. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μπορούν να εργαστούν σε ξενοδοχεία και hotel resorts, σε διοικητικά τμήματα, όπως πωλήσεις στο τμήμα υποδοχής και εξυπηρέτησης του ξενοδοχείου, marketing, διοίκηση προσωπικού, housekeeping και σε επισιτιστικά τμήματα προγραμματίζοντας αγορές, προσφορές, την τροφοδοσία και οργανώνοντας τη λειτουργία εστιατορίων και μπαρ. Έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης στη θέση του γενικού διευθυντή σε ξενοδοχειακή ή επισιτιστική μονάδα, όπως, επίσης, μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε θεματικά πάρκα, κρουαζιερόπλοια, casino, συνεδριακούς χώρους ή ακόμη και στη δημιουργία προσωπικής επιχείρησης στον τομέα του τουρισμού, της διαμονής, της μαζικής εστίασης, εστιατορίου ή catering.

Ναυτιλιακές σπουδές

Ναυτιλιακές Σπουδές – Ανοιχτοί ορίζοντες σε έναν κόσμο που αλλάζει

Τι είναι το πρόγραμα Ναυτιλιακών Σπουδών;

Το πρόγραμμα Nαυτιλιακών Σπουδών είναι ένα σύγχρονο και δυναμικό πρόγραμμα που εφοδιάζει τους σπουδαστές με τις γνώσεις που αφορούν στο χώρο της Ναυτιλιακής Επιχείρησης και Διοίκησης.

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν μια καριέρα στο χώρο της ναυτιλίας, να διευρύνουν τους ορίζοντες τους και να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση των βασικών αρχών που χαρακτηρίζουν τον τομέα της ναυτιλίας.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι ευέλικτο ως προς την επιλογή των μαθημάτων που προσφέρονται στους σπουδαστές.
Έχει καθοριστεί ένας αριθμός συγκεκριμένων θεμάτων που καθιστούν τους φοιτητές ικανούς να προχωρήσουν σε καθορισμένους τομείς της ναυτιλίας.
Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να εξειδικευτούν σε τομείς που τους ενδιαφέρουν.


Πλεονεκτήματα για τους κατόχους του Διπλώματος Ναυτιλιακών Σπουδών:

 • Άμεση απασχόληση στη βιομηχανία της ναυτιλίας.
 • Ολοκλήρωση ενός τετραετούς προγράμματος σπουδών σε FIT ή FU και απόκτηση πτυχίου Bsc.
 • Μεταφορά σε Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου ή Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να ολοκληρωθεί το Πτυχίο BSc.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 • Εισαγωγή των φοιτητών στα θεμελιώδη ζητήματα που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία και η εξοικείωσή τους με τα σύγχρονα θέματα και τις πρακτικές της παγκόσμιας ναυτιλίας και των συναφών βιομηχανικών κλάδων της. Οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να εξετάσουν σε βάθος πολλά θέματα σχετικά με τα ναυτιλιακά.
 • Να παρέχει στους φοιτητές μια καινοτόμο προσέγγιση στην εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μελλοντικών εργοδοτών τους γρήγορα και αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας καλές προοπτικές για επαγγελματική ανέλιξη
 • Να έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν τις ναυτιλιακές και σχετικές με τη ναυτιλία επιχειρήσεις.
 • Να μάθει στους φοιτητές τον τρόπο λήψης αποφάσεων στη ναυτιλία και σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη ναυτιλία, καθώς, και το κοινωνικό, πολιτισμικό και ηθικό περιβάλλον στο οποίο αυτές λειτουργούν.
 • Να εξοπλίσει τους φοιτητές με λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τη διοίκηση ναυτιλιακών οργανισμών, προσεγγίσεων και τεχνικών και έτσι να έχουν την ευκαιρία να αναμιχθούν σε ηγετικά θέματα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων όπως τη παγκοσμιοποίηση, τη συλλογική ευθύνη, το knowledge management και το risk management.
 • Να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές θα αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα διανοητικών ιδιοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία τους σε ένα ναυτιλιακό περιβάλλον.

Ευκαιρίες Καριέρας

Το πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σπουδών παρέχει στους απόφοιτους άμεση δυνατότητα καριέρας στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας, την εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς της και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα σταδιοδρομίας στους τομείς αυτούς.


Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές είναι περιζήτητες σε μεγάλο αριθμό ναυτιλιακών εταιρειών και οργανισμών, καθώς και σε επιχειρήσεις που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς όπως: Διαχείριση πλοίων, Πρακτορείο λιμανιού, Διαμεταφορές, Χρηματοδότηση πλοίων, Μεσιτεία πλοίων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικά, Marketing, καθώς και διοικητικές θέσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Καλέστε μας στο

(210) - 8250552

για μια προσωπική συνάντηση

Join our Newsletter


Enter your email to receive news and latest offers from Plakas Foundation Studies

Call me back


Δώστε μας ένα τηλέφωνο και ποια ώρα σας εξυπηρετεί και εμείς θα σας καλέσουμε

International Academic Programmes