Οι Μηχανικοί δημιουργούν νέες ιδέες, τις συνδυάζουν με τις υπάρχουσες και τις μετατρέπουν σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι Μηχανικοί ικανοποιούν τις ανάγκες του κόσμου

Civil and Construction Engineer

Η επιστήμη του πολιτικού μηχανικού είναι κρίσιμη για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα σε όλο τον κόσμο και η εκπαίδευσή τους αποσκοπεί στην παραγωγή επαγγελματιών οι οποίοι προγραμματίζουν, σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και διαχειρίζονται ιδιωτικά και δημόσια έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας και δημόσιες υπηρεσίες που στηρίζουν την κοινωνία.

Τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων είναι σχεδιασμένα για να δημιουργούν απόφοιτους οι οποίοι θα μπορούν:

 • Να χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό γενικών και ειδικών γνώσεων της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού και να κατανοούν πώς να τις εφαρμόζουν στις υπάρχουσες και νέες τεχνολογίες.
 • Να εφαρμόζουν κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές μεθόδους για τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση (κατά περίπτωση) υπηρεσιών, συστημάτων, διαδικασιών και προϊόντων της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού.
 • Να παρέχουν τεχνική και εμπορική διαχείριση στην κατασκευαστική βιομηχανία.
 • Να επιδεικνύουν αποτελεσματικές διαπροσωπικές δεξιότητες και προσωπική αφοσίωση στα επαγγελματικά πρότυπα, αποδεχόμενοι τις υποχρεώσεις τους προς την κοινωνία, το επάγγελμα και το περιβάλλον

Η τεχνολογική και διοικητική εξέλιξη της κατασκευαστικής βιομηχανίας στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών απαιτεί μια νέα γενιά επαγγελματιών. Για τον επιτυχή συναγωνισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στη διάρκεια όλων των φάσεων ενός έργου, οι κατασκευαστικές εταιρείες χρειάζονται στελέχη με ισχυρές ηγετικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, που συνδυάζουν τεχνικές και διαχειριστικές δεξιότητες, κατανοούν τα οικονομικά και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με ένα έργο και είναι ευαίσθητα σε τεχνολογικά θέματα.

Ο κλάδος της μηχανικής και διαχείρισης κατασκευών (CEM) είναι δομημένος για την ανάπτυξη αυτού του τύπου των επαγγελματιών.

Κάθε φοιτητής παρακολουθεί ένα σύνολο βασικών τεχνικών μαθημάτων, που συμπληρώνεται από μαθήματα επιλογής τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαμορφώσουν ένα πρόγραμμα σπουδών που ταιριάζει στα ιδιαίτερα επαγγελματικά ενδιαφέροντα του καθενός. Επίσης, κάθε φοιτητής ενθαρύννεται να επιλέξει μαθήματα και από άλλα ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου.

Τα προγράμματα σπουδών έχουν ως σκοπό να προσφέρουν τις τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες που θα χρειαστούν για να φέρει σε πέρας ο υποψήφιος Πολιτικός Μηχανικός όλες τις διαδικασίες κατασκευαστικών έργων, όπως σχεδίαση, διαχείριση κατασκευών και διαχείριση συμβάσεων.

Επιδιώκουν επίσης να δημιουργήσουν απόφοιτους οι οποίοι μπορούν:

 • Να χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό γενικών και ειδικών γνώσεων της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού και να κατανοούν πώς να τις εφαρμόζουν στις υπάρχουσες και νέες τεχνολογίες.
 • Να εφαρμόζουν κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές μεθόδους για τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία και τη συντήρηση υπηρεσιών, συστημάτων, διαδικασιών και προϊόντων της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού.
 • Να παρέχουν τεχνική και εμπορική διαχείριση στον κατασκευαστικό κλάδο.
 • Να επιδεικνύουν αποτελεσματικές διαπροσωπικές δεξιότητες και προσωπική αφοσίωση στα επαγγελματικά πρότυπα, αποδεχόμενοι τις υποχρεώσεις τους προς την κοινωνία, το επάγγελμα και το περιβάλλον

Mechanical Engineer

Το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού είναι το πλέον διαφοροποιημένο και το πλέον ενδιαφέρον από όλα του κλάδου των Μηχανικών.
Αφορά συγκεκριμένα τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Για την κοινωνία αυτό σημαίνει ότι οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί χρησιμοποιούν την ευρεία γκάμα δεξιοτήτων τους για να σκεφτούν τρόπους που θα βελτιώσουν τη ζωή μας, απαντώντας στις προκλήσεις του μεταβαλλόμενου κόσμου μας.

Ζούμε σε έναν μη φυσικό κόσμο. Στην πραγματικότητα, σχεδόν όλα όσα μας περιβάλλουν βρίσκονται μακριά από τη φύση. Ρίχνοντας μια ματιά στο χώρο στον οποίο βρίσκομαστε, παρατηρούμε πως τα περισσότερα αντικείμενα από αυτά που βλέπουμε έχουν κατασκευαστεί, αναπτυχθεί ή τροποποιηθεί από τους ανθρώπους. Τα αντικείμενα αυτά λοιπόν αποτελούν προϊόντα επινόησης και κατά πάσα πιθανότητα η σχεδίαση ή η κατασκευή τους έχει πραγματοποιηθεί ως επί το πλείστον από κάποιον Μηχανολόγο Μηχανικό. Εφόσον υπάρχει ζήτηση για τη σχεδίαση και την κατασκευή αντικειμένων, θα υπάρχει ζήτηση και για Μηχανολόγους Μηχανικούς.

Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί μπορούν να εργαστούν σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας βρίσκοντας δουλειά, για παράδειγμα:

 • Στη σχεδίαση – μετατρέποντας σχέδια σε νέα προϊόντα ή τροποποιώντας τα υπάρχοντα προϊόντα
 • Στην έρευνα και ανάπτυξη – προσπαθώντας διαρκώς να βρουν λύσεις σε προβλήματα μηχανικής χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες όταν αυτές καθίστανται διαθέσιμες
 • Στην κατασκευή – προγραμματίζοντας, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας νέες διαδικασίες παραγωγής
 • Στη διοίκηση – διαχείριση έργων

Τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων είναι σχεδιασμένα για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μηχανήματα και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Αναπτύσσει αυτό το ενδιαφέρον έτσι ώστε ο Μηχανολόγος να είναι σε θέση να ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του ως επαγγελματίας Μηχανικός.

Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί πιστεύουν ότι το επάγγελμά τους είναι το πλέον διαφοροποιημένο και το πλέον ενδιαφέρον από όλους τους κλάδους των μηχανικών, επειδή περιλαμβάνει τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση σχεδόν όλων των συσκευών που έχουν κινητά μέρη. Όλα τα προϊόντα πρέπει να κατασκευαστούν, επομένως οι δεξιότητες της κατασκευαστικής μηχανικής είναι απαραίτητες στη διάρκεια της σχεδίασης, της ανάπτυξης και της κατασκευής τους.

Οι Μηχανικοί είναι οι άνθρωποι που μετατρέπουν τα σχέδια σε προϊόντα εφαρμόζοντας τις επιστημονικές και αριθμητικές αρχές για πρακτικούς σκοπούς. Εργάζονται διαρκώς με σκοπό να βρουν λύσεις σε προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή μας χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες και συμμετέχουν στον προγραμματισμό και στη σχεδίαση νέων διαδικασιών παραγωγής. Οι Μηχανικοί χαρακτηρίζονται από την ικανότητα που έχουν να χρησιμοποιούν με δημιουργικό και καινοτόμο πνεύμα τις νέες τεχνολογίες. Συντηρούν, διαχειρίζονται και αναλαμβάνουν έργα σχεδίασης, ανάπτυξης, κατασκευής, και λειτουργίας.

Electrical Engineer

Η ηλεκτρονική μηχανική αποτέλεσε στο παρελθόν τη σημαντικότερη ειδικότητα για τις τεχνολογικές εξελίξεις – από τους υπολογιστές, τις συσκευές εγγραφής DVD και τις κονσόλες παιχνιδιών έως τα συστήματα διαχείρισης κινητήρων, τα κινητά τηλέφωνα και τις συσκευές αναπαραγωγής MP3 – και θα συνεχίσει να είναι και στο μέλλον. Τα θέματα περιλαμβάνουν από αναλογικά ηλεκτρονικά που επιτρέπουν την καταγραφή, ενίσχυση και δημιουργία σημάτων, ψηφιακά ηλεκτρονικά από τα οποία προέρχεται ο μικροεπεξεργαστής που βρίσκεται στην καρδιά ενός υπολογιστή που επεξεργάζεται ψηφιακές πληροφορίες με πολύ μεγάλες ταχύτητες, μηχανική ελέγχου που παρέχει αυτοματισμό και ρομποτική, έως τηλεπικοινωνίες που επιτρέπουν παγκόσμιες κινητές επικοινωνίες μέσω ραδιοσυχνοτήτων και οπτικών ζεύξεων σε όλον τον κόσμο.

Ως απόφοιτος Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτρονικός Μηχανικός, οι δεξιότητες και οι γνώσεις σου θα σου προσφέρουν μια ευρεία γκάμα ευκαιριών απασχόλησης σε διάφορους τομείς, όπως στις καταναλωτικές και επαγγελματικές ηλεκτρονικές συσκευές, τη ρομποτική, την αμυντική βιομηχανία, τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και τις τηλεπικοινωνίες. Επίσης, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και οι αναλυτικές ικανότητες των ηλεκτρονικών μηχανικών καθιστούν τους Ηλεκτρολόγους-Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς πολύ ελκυστικούς για τις χρηματοοικονομικές και εμπορικές επιχειρήσεις ενώ επίσης μπορούν επίσης να αναλάβουν έργα στη βιομηχανία

Η ηλεκτρονική είναι η τεχνολογία που σχετίζεται με τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και συστήματα, και είναι ένας από τις κύριους κλάδους της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου-Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Είναι ένας τομέας που χρησιμοποιεί την επιστημονική γνώση σχετικά με τη συμπεριφορά και τις επιδράσεις των ηλεκτρονίων για τη δημιουργία εξαρτημάτων, συσκευών, συστημάτων ή εξοπλισμού που χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό ως τμήμα της πηγής ισχύος του.
Αυτά τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν πυκνωτές, διόδους, αντιστάσεις και τρανζίστορ. Οι Ηλεκτρολόγοι-Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ερευνούν, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και δοκιμάζουν την ακρίβεια εξαρτημάτων και συστημάτων, αναπτύσσοντας τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ο ηλεκτρισμός για τον έλεγχο του εξοπλισμού. Η εργασία γίνεται συνήθως από διαλειτουργικές ομάδες

Καλέστε μας στο

(210) - 8250552

για μια προσωπική συνάντηση

Join our Newsletter


Enter your email to receive news and latest offers from Plakas Foundation Studies

Call me back


Δώστε μας ένα τηλέφωνο και ποια ώρα σας εξυπηρετεί και εμείς θα σας καλέσουμε

International Academic Programmes